DMCA.com Protection Status

chính sách quy định chung của website Corsetchuan

chính sách quy định chung của website Corsetchuan

QUY ĐỊNH CHUNG

Khi khách hàng tiến hành đặt hàng thông qua website: https://corsetchuan.vn có nghĩa là khách hàng đã đồng ý tất cả các quy định chính sách của chúng tôi.

Quý khách hàng lưu ý:

- Không đặt hàng ảo trực tuyến trên website, trường hợp đặt hàng ảo gây ảnh hưởng thiệt hại của công ty, quý khách phải chịu đền bù mọi chi phí thiệt hại, nếu gây hậu quả nghiêm trọng chúng tôi sẽ chuyển cơ quan thẩm quyền để xử lý.

- Không chia sẽ sản phẩm của chúng tôi đính kèm các nội dung nói xấu, xuyên tạc nhằm hạ uy tín của công ty trên các trang mạng xã hội cũng như trang web khác.

Hotline tư vấn miễn phí: 1900633001
Zalo